De toekomst van subsidies op zakelijke zonnepanelen

Subsidies om duurzame energieprojecten te ondersteunen, bestaan al jaren. Ze zijn ook continu aan verandering onderhevig, vanwege een ander tijdsbeeld, nieuwe inzichten of andere factoren. In dit artikel bespreken we hoe de toekomst van subsidies voor zakelijke zonnepanelen er de komende jaren waarschijnlijk uit gaan zien.

Het bestaansrecht van subsidies

Het klimaatakkoord dat in 2015 in Parijs is ondertekend, is van grote invloed op hoe we tot op de dag van vandaag omgaan met duurzame ontwikkelingen en de stimulering hiervan. 

Lees meer over de invloed van het klimaatakkoord op zakelijke zonnepanelen.

Maar het stimuleren van duurzame ontwikkelingen kan op veel manieren. Er zijn nationale, regionale en lokale regelingen, in allerlei vormen: denk aan financiële vorm, ondersteuning op kennisgebied en initiatieven als denkgroepen. Wij gaan het hebben over de concrete financiële stimulans op nationaal niveau. Die hebben namelijk een grote impact op jouw businesscase

Welke subsidies zijn er anno 2024?

We bespreken de meest interessante regelingen. Daarna bekijken we welke regelingen van toepassing zijn wanneer je zakelijke zonnepanelen wilt. 

Kleinschaligheidsaftrek (KIA)

Als je investeert in zakelijke zonnepanelen, kom je in aanmerking voor de kleinschaligheidsaftrek (KIA). Deze subsidievorm bestaat in zijn huidige vorm sinds de Wet IB 2001. De vergoeding hangt af van het bedrag dat je investeert en verschilt per jaar. In 2024 kan je tot maximaal 28% van het investeringsbedrag aftrekken van je winst. Daarnaast moet het investeringsbedrag tussen de € 2.800 en € 387.580 liggen. 

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De energie-investeringsaftrek (EIA) is in het leven geroepen om investeringen te stimuleren die een forse energiebesparing opleveren. Voor duurzame investeringen die voldoen aan de voorwaarden, kun je in 2024 tot 40% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Ook de EIA bestaat sinds de Wet IB 2001. Het percentage dat aftrekbaar is van de winst, wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. In 2019 was het bijvoorbeeld 45% en in 2022 45,5%. Bij een overschrijding van het budget kan de regeling tijdelijk gesloten worden. Dat gebeurde in 2002, 2006 en 2007.

SDE++ subsidie

Er is 1 belangrijke subsidie waar het gros van de ondernemers mee te maken krijgen als ze investeren in duurzame energie. Dat is de Stimulering Duurzame Energietransitie. Elk bedrijf dat investeert in duurzame energie of CO2-reductie kan aanspraak maken op de subsidie. De subsidie is gebaseerd op het aantal tonnen CO2-reductie en de marktwaarde van energie op dat moment. Het bedrag dat je netto krijgt ligt tussen de €0,03 tot €0,06 per kWh. Hiermee wordt investeren in zakelijke zonnepanelen voor grootverbruikers erg interessant. We vertellen graag meer over de ontstaansgeschiedenis van de SDE, om vervolgens de toekomst van deze en andere subsidies te bespreken.

Vervallen subsidies

In het verleden kon je ook de milieu-investeringsaftrek (MIA) en vervroegde afschrijving van milieu-investeringen (VAMIL) toepassen. Dit was alleen van toepassing als je een asbestdak liet verwijderen en tegelijkertijd zonnepanelen liet plaatsen. Deze regelingen zijn in 2024 niet meer toe te passen op zakelijke zonnepanelen

Welke subsidies zijn op mij van toepassing?

Het antwoord hierop is vrij kort. Je hebt recht op de KIA en EIA als je een netaansluiting hebt van 3 * 80 ampère of kleiner. In dat geval kun je ook salderen. Bedrijven met een netaansluiting van meer dan 3*80 ampère hebben recht op de KIA & SDE+-subsidie. Weet je niet welke aansluiting je hebt? Dit staat vaak op de jaarafrekening van je energieleverancier.

Blik op de toekomst

De verwachting is dat het KIA-bedrag in de komende jaren wordt aangepast, maar dat zakelijke zonnepanelen binnen de regeling blijven vallen. De investeringen die in aanmerking komen voor de EIA staan in de Energielijst. Deze lijst wordt ieder jaar herzien. Of investeringen in zonnepanelen in de toekomst op de Energielijst blijven staan, is net als bij de KIA zeer aannemelijk.

Subsidies na 2030

De komende jaren blijven verschillende subsidies van kracht voor de investeringen in zakelijke zonnepanelen. Maar omdat zonnepanelen steeds goedkoper worden en innovaties zorgen voor nog betere opbrengsten, is het de vraag hoe lang dit zo blijft. Zakelijke zonnepanelen zijn al snel rendabel zonder dat er subsidies aan te pas komen. Vandaar dat het netto SDE-bedrag elk jaar daalt in lijn met de zonnepanelen, die elk jaar steeds goedkoper worden. Dus hoewel de kans groot is dat er na 2030 weinig subsidies zijn voor de investering in zakelijke zonnepanelen, blijft het een interessante investering voor ondernemers. Experts verwachten dat de terugverdientijd na 2030 ook zonder subsidies nog rond de 7 jaar ligt. 

Benieuwd wat zakelijke zonnepanelen voor jou kunnen betekenen? Vraag dan een vrijblijvend adviesrapport aan en Zonnestroom Nederland rekent de gehele businesscase voor je door!  Wil je meer weten over subsidies voor een zonnestroominstallatie? Bekijk dan onze gratis webinar! 

 

ebook subsidie zakelijke zonnepanelen

Download gratis e-book ‘Subsidie Zakelijke Zonnepanelen’

check Alles over de SDE++

check Hoe jouw businesscase écht rendabel wordt

check Verhelderende berekeningen en voorbeelden