Brandrisico’s bij zonnestroominstallaties: waar moet je op letten?

Bij zonnestroominstallaties kan er een hoop mis gaan. De boel vliegt niet zomaar in de fik, maar als bij de realisatie of onderhoud niet genoeg rekening gehouden wordt met de brandrisico’s van zonnestroominstallaties, kan dat vervelend voor je aflopen. Wat zijn de brandrisico’s? Hoe zorg je ervoor dat deze risico’s zo beperkt mogelijk blijven? In dit artikel geven we antwoord op deze vragen en vertellen we waar je op kan letten.  

Hoe ontstaan de brandrisico’s? 

Zorgvuldige installatie en goed onderhoud zijn belangrijk. Als dat op orde is, kan er eigenlijk weinig misgaan, zolang je goed zicht hebt op de brandrisico’s van zonnestroominstallaties en de juiste voorzorgsmaatregelen treft. 

Die brandrisico’s hebben vaak te maken met vier belangrijke zaken. We gaan ze kort bij langs. 

Bekabeling

De bekabeling van je installatie is gevoelig voor fouten. Als daar iemand mee zit te prutsen, levert dat brandrisico’s op. We hebben het dan over handgeknepen connectoren op strengbekabeling. Zijn deze connectoren niet goed aangesloten, niet juist geïnstalleerd of worden ze niet goed onderhouden?  Dan zijn ze niet beschermd tegen water, wind en zonlicht. 

Er wordt vaak gedacht dat de kabels hier goed tegen kunnen, maar dat is niet waar. Bij langdurige blootstelling aan deze weersomstandigheden kunnen de kabels onder andere oververhit raken en dat leidt uiteindelijk tot brand. 

Omvormer

De omvormer zet zonne-energie om in bruikbare stroom. Tijdens het omzetten, kan er best veel warmte vrijkomen. Je omvormer moet deze warmte dan wel kwijt kunnen. Bij het installeren moet dus goed gekeken worden naar de plaats van de omvormer. Installeert een of andere slaapkop ze vlakbij brandbaar materiaal, zoals een plek met veel stof? Dan levert dat een groot brandrisico voor je zonnestroominstallatie op.

Onjuiste installatie en bevestiging

Aangezien zonnepanelen vrij zwaar zijn, is het van belang dat ze veilig vastzitten en goed gemonteerd zijn. 

Af en toe komt het voor dat de bevestigingsbeugels niet goed of helemaal niet vastgezet worden. Zonder de beugels kunnen de panelen gaan schuiven en kan er lekkage ontstaan. Door lekkage kan er een kortsluiting ontstaan, en dit kan brand veroorzaken.

Daarnaast is het belangrijk dat de zonnepanelen minimaal 2,5 meter van een lichtkoepel of brandscheiding afliggen en ook dit wordt regelmatig vergeten.

Potentiaalvereffening

Zonnepanelen zijn vaak geïnstalleerd op plekken waar de bliksem makkelijk kan inslaan. En dat is waar het een probleem wordt. Zonder potentiaalvereffening heeft de elektrische stroom geen veilige route naar de aarde.

De zonnepanelen liggen op een metalen frame. Dit frame moet verbonden zijn met een aardpunt. Maar dan ben je er nog niet. Ook de kabelgoten, waar alle kabels netjes doorheen lopen, moeten verbonden zijn met een aardpunt. 

Bij slordige installateurs gaat dit nog wel eens mis. Hierdoor kan een blikseminslag een grote impact hebben. Dit levert naast beschadiging van je installatie ook een brandrisico voor je zonnestroominstallatie op. 

Je zonnestroominstallatie moet dus geaard worden. Dit kan door middel van vereffeningsleidingen. Hierdoor is de installatie voorzien van potentiaalvereffening en kan elektrische stroom wel veilig naar de aarde worden getransporteerd. 

Wat kun je zelf doen?

Het is logisch dat je als ondernemer niet zelf op het dak zit om je zakelijke zonnepanelen, kabels en omvormers goed te installeren. Maar dat zegt niet dat je totaal geen invloed hebt op de brandveiligheid van je zonnestroominstallatie. 

Het grootste deel van de brandrisico’s bij zonnestroominstallaties komt voor uit fouten bij de realisatie. Zorg er daarom voor dat je met een partij werkt waarvan je zeker weet dat ze nauwkeurig en betrouwbaar zijn. 

Daarnaast kun je nog op een aantal andere dingen letten. We sommen ze voor je op. 

Beperk je schade met een fireswitch

Zelfs als je weet dat je professionals in de arm hebt genomen, kan het fijn zijn om extra maatregelen te nemen. Dat snappen wij best. Een van de maatregelen is het installeren van een fireswitch. Dit wordt ook wel een brandweerschakelaar genoemd. Het idee van deze schakelaar is dat wanneer er dan toch brand uitbreekt, de brandweer in één keer de installatie kan uitschakelen. 

Sommige schakelaars zijn ook voorzien van een overspanningsbeveiliging. Dit, in combinatie met een koppeling tussen je schakelaar en de brandmeldcentrale, zorgt voor een stuk meer veiligheid.

Onderhoud

Het onderhouden van je zonnestroominstallatie zorgt voor minder brandrisico’s en je panelen gaan langer mee. Maar onderhoud blijft niet bij alleen even een doekje over de panelen heen halen, maar het is iets complexer dan dat. Zorg ervoor dat je een partij aan de haak slaat die nauwkeurig is en ook je panelen goed onderhoudt. 

De panelen moeten rond de 4 tot 5 keer per jaar schoongemaakt worden. Daarmee zorg je dat je zonnestroominstallatie optimaal werkt. Doordat je zonnestroominstallatie optimaal kan functioneren, behaal je ook nog eens een hoger rendement. Daarnaast zorgt onderhoud ervoor dat je voldoet aan de onderhoudseisen van je verzekeraar. 

Scope 12 keuring

Er zijn talloze soorten keuringen voor zonnestroominstallaties, maar de Scope 12 is een van de belangrijkste. Deze keuring richt zich op dingen zoals de draagkracht van je dak, de onderconstructie, connectoren en de brandbaarheid van dakmaterialen. 

Door middel van de Scope 12-keuring controleer je dus eigenlijk of er geen mogelijke brandrisico’s zijn. Mochten er toch brandrisico’s of afwijkingen aanwezig zijn, dan weet je dat gelijk en kan je direct actie ondernemen. 

De Scope 12-keuring is niet wettelijk verplicht, alhoewel het wel een vereiste is bij sommige verzekeraars. Maar zelfs als je verzekeraar de keuring niet verplicht, is het alsnog slim om de keuring aan te vragen. Zo weet je zeker dat de brandrisico’s zo klein mogelijk zijn. 

Hoe gaat Zonnestroom Nederland om met de brandrisico’s?

Omdat zorgvuldige installatie cruciaal is bij het beperken van brandrisico’s bij zonnestroominstallaties, hebben we bij Zonnestroom Nederland strenge kwaliteitsstandaarden. 

De kwaliteitseisen staan in een kwaliteitshandboek waar elke installateur zich aan moet houden. Onze installateurs houden rekening met een brandwerende ondergrond voor omvormers en zorgen ervoor dat het materiaal wat gebruikt wordt veilig en geschikt is. 

Daarnaast nemen we de belangrijke rol van goed onderhoud en nauwkeurige monitoring heel serieus. We blijven na de realisatie actief betrokken en we zorgen dat alle inspecties uitgevoerd worden. 
Ben je benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Vraag dan gratis een adviesrapport op maat aan.

ebook verzekeren zakelijke zonnepanelen

Download gratis e-book ‘Het verzekeren van zakelijke zonnepanelen’

check Alles over het verzekeren van zakelijke zonnepanelen

check Uitleg over SCIOS Scope 12

check Uitgebreid stappenplan voor de veilige realisatie van een zonnestroominstallatie