De belangrijkste maatregelen uit het klimaatakkoord

In 2015 is het klimaatakkoord van Parijs gesloten. Hierin beloven 55 landen zich in te zetten tegen klimaatverandering. In het akkoord staat dat alle deelnemers nationale klimaatplannen moeten opstellen om de doelen te bereiken. In Nederland werden die plannen op 21 december 2018 gepubliceerd. In dit artikel vertellen we je wat de belangrijkste van de in totaal 600 maatregelen uit het klimaatakkoord zijn. 

Doel van het klimaatakkoord

Het overkoepelende doel van de plannen is om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten dan we in 1990 deden. Daarmee zou Nederland voldoen aan de afspraken die in het klimaatakkoord van Parijs zijn gemaakt. De EU stelt daarnaast ook doelen voor Europese landen. De kans bestaat dat Brussel aangeeft dat er 55% minder CO2 uitgestoten moet worden. Daarom is dit percentage alvast meegenomen in het Nederlandse klimaatakkoord. 

Ruim 600 maatregelen: dit zijn de belangrijkste

Het Nederlandse klimaatakkoord bevat 600 maatregelen, die zijn verdeeld over 5 sectoren. We hebben ze voor je doorgenomen en per sector een paar belangrijke aandachtspunten voor je uitgepikt.

Gebouwde omgeving

In de sector ‘Gebouwde omgeving’ gaat het om de verduurzaming van woningen en woonwijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan warmtenetten, isolatie en aardgasvrije nieuwbouw.

Mobiliteit

Hierbij gaat het om het verduurzamen van het verkeer en vervoer. Bijvoorbeeld door middel van elektrische auto’s en meer duurzame brandstoffen. Wat opvalt is dat de lucht- en zeevaart hier niet in meegenomen zijn. Dit is vanwege het internationale karakter van deze sectoren, waardoor het lastig is tot wet- en regelgeving te komen.

Industrie

De industriesector is verantwoordelijk voor een groot deel voor de CO2-uitstoot, daarom gaat een groot deel van de maatregelen over deze sector. Het gaat bijvoorbeeld om het afvangen van CO2 en het gebruiken van duurzamere energiebronnen als geothermie, groene waterstof en zon- en windparken.

Landbouw en landgebruik

De natuur is erg belangrijk voor het verwerken van CO2. Daarnaast is de de agrarische sector een belangrijke uitstoter, onder andere door de grote hoeveelheden methaan uit de veehouderij. Maatregelen in deze sector zijn onder andere de methaan-quota, methaanfilters in stallen, effectiever gebruik van grondstoffen en effectiever gebruik van chemicaliën. 

Elektriciteit

Er zijn veel maatregelen die betrekking hebben op elektriciteit. Het gaat dan vooral om het verhogen van het gebruik van alternatieve energiebronnen, zoals wind-, water- en zonne-energie. De salderingsregeling wordt afgebouwd en de SDE+ moest plaats maken voor de SDE++ subsidie. 

Nog niet genoeg maatregelen?

In maart 2019 hebben het CPB en het PBL de plannen doorgerekend. Hieruit bleek dat de 600 maatregelen niet toereikend waren om de klimaatdoelstellingen te halen. Daarom hebben het kabinet en een aantal oppositiepartijen alternatieve plannen gepresenteerd. Een belangrijk onderdeel van deze plannen is een eventuele CO2-heffing en er wordt weer nagedacht over het controversiële rekeningrijden.

Zakelijke zonnepanelen en het klimaatakkoord

Uit het klimaatakkoord blijkt dat de overheid voorlopig nog flink blijft inzetten op duurzame energiebronnen. Dankzij de SDE++ zijn zakelijke zonnepanelen 1 van de meest interessante opties voor bedrijven. 

Ontdek wat zakelijke zonnepanelen je kunnen opleveren.

Zakelijke zonnepanelen zijn niet alleen een keuze voor duurzaamheid, maar geven je als ondernemer ook een goed rendement en een lage terugverdientijd. Wil je weten hoe zakelijke zonnepanelen voor jouw bedrijf het verschil kunnen maken? Vraag dan hier vrijblijvend een gratis adviesrapport op maat aan.

ebook subsidie zakelijke zonnepanelen

Download gratis e-book ‘Subsidie Zakelijke Zonnepanelen’

check Alles over de SDE++

check Hoe jouw businesscase écht rendabel wordt

check Verhelderende berekeningen en voorbeelden