Energielabel C verplicht voor kantoorpanden vanaf 2023

Vanaf 1 januari 2023 moeten kantoorgebouwen in Nederland minimaal energielabel C hebben. Dit houdt in dat er voor veel panden werk aan de winkel is, anders mag het niet meer als kantoor gebruikt worden. Dat heeft natuurlijk behoorlijke impact, maar gelukkig zijn er genoeg mogelijkheden om een pand te verduurzamen. In dit artikel lees je voor wie de nieuwe regels precies gelden en hoe je aan de eisen kunt voldoen.

Hulp nodig om je volledige pand te verduurzamen? Neem dan contact op met onze partner ELIX.

Moet jouw pand een beter energielabel krijgen?

In het Bouwbesluit 2012 staat dat alle kantoorpanden minimaal energielabel C moeten hebben. Is dat niet het geval, dan mag het pand niet meer als kantoor gebruikt worden. Er zijn natuurlijk een aantal uitzonderingen op de regel. Een kantoorpand hoeft geen energielabel C te hebben vanaf 2023 als:

  • het een monument is, met uitzondering van beschermde stads- en dorpsgezichten;
  • de oppervlakte bestemd voor kantoor- en nevenfuncties kleiner is dan 100 vierkante meter;
  • het deel van het pand dat wordt gebruikt als kantoor minder dan 50% van de gehele gebruiksoppervlakte van het pand is;
  • er geen energie gebruikt wordt om het binnenklimaat te regelen;
  • de maatregelen die nodig zijn om de vereiste energie-index van 1,3 te realiseren (energielabel C) een terugverdientijd hebben die langer is dan 10 jaar; 
  • het pand nog maximaal 2 jaar gebruikt wordt;
  • het gebouw wordt onteigend of aangekocht in het kader van de onteigeningswet.

Voor veel kantoorpanden betekent dit dat er verduurzaamd moet worden, omdat ze niet onder de uitzonderingen vallen en ook nog niet voldoen aan de eis van een energielabel C. Dit verduurzamen kan op allerlei manieren. Een eerste stap is vaak betere isolatie, bijvoorbeeld in de vorm van beter isolatiemateriaal of dubbelglas. Daarna wordt vaak gekeken naar verschillende manieren om energie duurzaam op te wekken en er slimmer mee om te gaan. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen of LED-verlichting. Door duurzamer om te gaan met energie werk je aan een beter energielabel.

energie label c 273x300

Hoe krijg je een beter energielabel?

Er zijn 4 stappen die je moet zetten op weg naar een duurzamer pand, en daarmee een beter energielabel. 

1. Advies

Een goed advies is de basis voor een succesvol project. Bij Zonnestroom Nederland weten we dat al jaren als het om zonnepanelen gaat, maar ook voor de algehele verduurzaming gaat dit op. De specifieke kenmerken van een pand zijn van enorm belang voor een goed advies. Een adviseur kan bekijken welke maatregelen voor een pand het meest passend zijn. Vaak wordt dan de Erkende Maatregellijst meegenomen: daarop staan maatregelen waardoor je pand kan voldoen aan de energiebesparingsplicht.

2. Mogelijk subsidies

Er zijn tal van subsidies in het leven geroepen om verduurzaming te stimuleren. De financiële ondersteuning van de overheid verschilt per investering, daarom is het goed om te kijken wat het beste is in een specifieke situatie. Op deze pagina staan overzichten van subsidies voor zonnepanelen, die vaak ook gelden voor andere duurzame initiatieven.

3. Uitvoering

Nu je weet welke verduurzamingsmogelijkheden het beste bij het pand passen, is het tijd voor de uitvoering. Dit kan echter flink in de papieren lopen: duurzame investeringen zijn meestal behoorlijk prijzig. Maar nu de overheid verduurzaming verplicht stelt, hebben we bij Zonnestroom Nederland een oplossing bedacht waarvoor je niet hoeft te investeren: het verhuren van je dak. Dit betekent doorgaans een beter energielabel, maar zonder hoge kosten. 

4. Laat het controleren

Nadat er verduurzaamd is, moet er nog wel een energielabel aangevraagd worden. Dit wordt gedaan door een gecertificeerd energieadviseur. Hij stelt het energielabel op en registreert het. Na de registratie is het pand klaar voor de toekomst. Zo kun je weer focussen op je kernactiviteiten, zonder zonder zorgen over verduurzaming.

Met een advies op maat rekenen we gratis en vrijblijvend voor je uit hoe we jouw pand kunnen verduurzamen. Meer weten over de wet- en regelgeving? Luister nu de podcast! 

ebook subsidie zakelijke zonnepanelen

Download gratis e-book ‘Subsidie Zakelijke Zonnepanelen’

check Alles over de SDE++

check Hoe jouw businesscase écht rendabel wordt

check Verhelderende berekeningen en voorbeelden