Waar staat Tier 1 voor bij zonnepanelen?

Je bent de term ‘Tier 1’ vast al eens tegengekomen. Het is een term die veel gebruikt wordt in de wereld van zakelijke zonnepanelen, maar waar staat Tier 1 eigenlijk voor? Veel mensen denken dat het iets zegt over de kwaliteit van de zonnepanelen, maar eigenlijk gaat het om de kwaliteit van de producent van de zonnepanelen. In dit artikel lees je precies hoe het zit.

Tier 1, 2 en 3: wat zeggen deze rangen?

Tiers kun je vrij vertalen als ‘rangen’. Er zijn 3 rangen, waarbij Tier 1 het beste is en Tier 3 het minste. Maar de rangen zeggen dus niets over de zonnepanelen zelf. Het is een rangensysteem waarbij er naar de producenten wordt gekeken. Over het algemeen kun je stellen dat de beste producenten ook de beste panelen maken, maar dat is niet altijd het geval. Er wordt bij het Tier-systeem namelijk naar hele andere zaken gekeken dan de kwaliteit van de panelen.

Stap 1: verticale integratie

De eerste stap bij het bepalen van de rang is verticale integratie. Verticale integratie geeft aan welk gedeelte van het productieproces binnen het bedrijf zelf zit. Een Tier 1-producent produceert bijvoorbeeld alle onderdelen van zijn panelen zelf en kan daarom een hogere kwaliteit paneel garanderen. Ze zijn in veel mindere mate afhankelijk van derden, in tegenstelling tot producenten in tier 2 en 3. Die kopen vaak onderdelen in bij andere partijen, zoals de zonnecellen. Hierdoor hebben ze minder controle over de kwaliteit, wat tot verschillen in de kwaliteit van hun zonnepanelen kan leiden.

Stap 2: investeren in onderzoek en ontwikkeling

De ontwikkeling van zonnepanelen gaat nog steeds erg hard. Daarom wordt er bij het bepalen van de Tiers gelet op de hoeveelheid geld dat een bedrijf investeert in onderzoek en ontwikkeling. Hoe hoger de investering, hoe meer dat aangeeft dat een bedrijf bezig is met het verbeteren van zijn panelen voor de toekomst. Een Tier 3-producent is er misschien alleen maar op gericht om zo veel mogelijk van de huidige generatie zonnepanelen te verkopen en snel rijk te worden. Terwijl een Tier 1-producent meer gericht is op de toekomst en zijn producten verder wil verbeteren. Ook zegt het iets over hoe serieus de producent zijn eigen toekomst neemt: als je niet investeert in onderzoek & ontwikkeling, is het waarschijnlijk snel met je gedaan.

Stap 3: over geautomatiseerde processen

Als je Tier 1-producent wilt zijn, moet je je productie zo veel mogelijk automatiseren. Hierdoor zijn menselijke productiefouten in theorie uit te sluiten. De kwaliteit van een paneel dat via een geautomatiseerd en gerobotiseerd proces is gemaakt, is over het algemeen hoger. Ook zegt het iets over de verkoopprijs: panelen die met de hand vervaardigd zijn, zijn over het algemeen een stuk duurder dan panelen die via een gerobotiseerd en geautomatiseerd productieproces in massa gemaakt worden.

Wat zegt een Tier 1-keurmerk?

De markt van zonnepanelen is nog relatief jong. Het is haast niet mogelijk dat je al decennialang ervaring hebt opgedaan. Daarom ben je volgens het Tier-systeem al na 5 jaar een gerenommeerd producent, mits je voldoet aan de strenge toetsingseisen. 5 jaar lijkt niet erg lang, maar het geeft wel aan dat een producent al een tijd bezig is op de markt en weet wat hij doet.

De Tiers zeggen dus weinig over de kwaliteit van de panelen. Maar het geeft wel aan dat een producent vertrouwen in zichzelf, zijn product en de toekomst heeft. En dat er een stevige financiële basis ligt. Als je kijkt naar de eisen die er liggen om Tier 1-producent te zijn, mag je er dus wel vanuit gaan dat zonnepanelen van Tier 1-producenten van goede kwaliteit zijn.

Bij Zonnestroom Nederland werken we alleen met zonnepanelen van Tier 1-producenten. De reden is simpel: niet alleen de kwaliteit is beter, maar ook de garantievoorwaarden zijn beter geregeld. 

Het Tier-systeem zegt feitelijk gezien dus niets over de zonnepanelen, maar alles over de producent ervan. Maar indirect kun je ervan uitgaan dat de kwaliteit van de panelen van een Tier 1-producent het beste is. Dus in die zin klopt de bewering dat Tier 1-panelen het beste zijn.

Wil je weten wat zakelijke zonnepanelen voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Vraag ons vrijblijvend adviesrapport-op-maat aan en wij werken de gehele businesscase voor je uit!

ebook subsidie zakelijke zonnepanelen

Download gratis e-book ‘Subsidie Zakelijke Zonnepanelen’

check Alles over de SDE++

check Hoe jouw businesscase écht rendabel wordt

check Verhelderende berekeningen en voorbeelden