Interesse of een vraag? Bel direct met onze experts via 085-0655480

Prijzen zonnepanelen historisch laag

De vraag naar zonne-energie neemt toe en daarmee nemen de kosten af. Nu de daling in de prijzen van zonnepanelen zich verder voortzet, is het bemoedigend te zien hoe zonne-energie een steeds groter aandeel krijgt in energiesector.

De zon is de meest betrouwbare, overvloedige bron van hernieuwbare energie die we hebben. Ter verduidelijking; de energie die de zon aan de aarde levert in één uur is hoger dan het wereldwijde energieverbruik voor een heel jaar(!)

In de relatief jonge, dynamische zonne-energie branche gaan de ontwikkelingen snel. De vraag stijgt en de productie neemt toe. Zonnepanelen worden als gevolg hiervan steeds efficiënter en leveren meer vermogen. Juist doordat hernieuwbare energie steeds meer wordt opgenomen, dalen de prijzen van zonnepanelen. De productie van grootschalige projecten wordt als gevolg hiervan steeds interessanter.

proefopstelling

Stimuleringsregeling Duurzame Energie

De toename in vraag is al langer merkbaar, zeker nu er vanuit de overheid extra budget wordt vrijgemaakt. De overheid geeft bedrijven middels de Stimuleringsregel voor Duurzame Energie (SDE++) ieder jaar de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor duurzame energieprojecten. Voor iedere ronde is 5 miljard euro beschikbaar gesteld door de overheid. Met de SDE++ stimuleert de overheid de ontwikkeling van duurzame energietransitie in Nederland, vanuit een gedachte dat duurzame energie beter is voor het milieu, Nederland minder afhankelijk maakt van fossiele brandstoffen en een positieve bijdrage levert aan de economie.

Van 7 maart tot en met 30 maart 2018 konden bedrijven en (non-profit) instellingen SDE+ subsidie aanvragen bij de overheid. Bij de voorjaarsronde van 2018 zijn in totaal 4.673 projecten ingediend, waarvan 4.484 projecten bestemd zijn voor zonne-energie. Hiermee is het grootste deel van het beschikbare budget aangevraagd voor zonne-energie.

Critici zetten vraagtekens bij de invloed van subsidies op de duurzame energietransitie. De vraag is in hoeverre projecten daadwerkelijk rendabel blijken wanneer deze subsidies worden ingetrokken. Tegenhangers van deze uitspraak zijn het daar duidelijk niet mee eens. De dalende prijzen hebben een onomkeerbaar effect teweeggebracht waar de politiek geen invloed op kan uitoefenen. Vanzelfsprekend is de invloed van deze prijsdaling op het gedrag van consumenten. Zo is het gebruik van zonnepanelen zeven keer verdubbeld sinds het jaar 2000. Wanneer deze verdubbeling zich zesmaal zal blijven voordoen, zal in 2030 100 procent van de wereldwijde energiebehoefte vervuld zijn. Zonne-energie is daarmee momenteel de goedkoopste vorm van nieuwe grootschalige energieopwekking.

Kwaliteit

Nu de vraag toeneemt, is het lastiger onderscheid te maken in betrouwbare partners. Hetgeen belangrijk is bij de samenstelling van een duurzame zonnestroominstallatie is niet enkel en alleen de prijs of het label van het paneel. Wat een kwaliteit hoogwaardig paneel onderscheidt van een minder kwalitatief paneel is het algehele proces. Wanneer de panelen de fabriek verlaten, kan er schade zijn ontstaan tijdens het transport. Immers aan de buitenkant van een paneel is vaak niet te zien of er sprake is van schade, zoals micro-cracks en andere afwijkingen.

Met het oog op de toekomst is het daarom des te belangrijker een betrouwbare partner in de hand te nemen die de kwaliteit regelmatig toetst. Benieuwd wat wij hierin voor je kunnen betekenen? Vraag ons gratis adviesrapport op maat aan. Hierin werken we de hele businesscase voor je uit. 

ebook subsidie zakelijke zonnepanelen

Download gratis e-book “Subsidie Zakelijke Zonnepanelen”

check Hoe jij 10 tot 20% rendement realiseert
check Hoe jij bespaart op je energierekening met een zonnestroominstallatie
check Hoe jij een grote stap zet in een duurzame bedrijfsvoering