Hoeveel zakelijke zonnepanelen heb ik nodig?

Hoeveel zakelijk zonnepanelen heb jij nodig? De hoeveelheid panelen van je toekomstige zonnestroominstallatie hangt heel erg af van het beoogde doel. Is het doel 100% energieneutrale bedrijfsvoering? Of ga je terugleveren aan het net om een hoog rendement op je installatie te halen? Je hoeveelheid zakelijke zonnepanelen hangt ook af van omstandigheden, zoals de grootte van je dak. In onderstaand artikel lopen we een aantal aspecten bij langs die je kunnen helpen in de besluitvorming.

Type elektriciteitsaansluiting

Het type aansluiting op het net kan de keuze in panelen aantal snel versimpelen. Er is grofweg onderscheid te maken tussen twee types in aansluiting: grootverbruiker of kleinverbruiker. De aansluiting op het net is dus gebaseerd op de energieconsumptie van je bedrijf. Voor de zakelijke zonnepanelen zit het verschil in recht op subsidie: als grootverbruiker kun je SDE++ subsidie aanvragen, waardoor terugleveren aan het net  financieel gezien erg interessant wordt. Voor de kleinverbruiker is het verstandiger om genoeg panelen aan te schaffen voor 100% eigen verbruik, terwijl de grootverbruiker over de panelen die meer opwekken dan eigen verbruik ook een lucratief rendement kan krijgen. Onderstaand rekenvoorbeeld geeft hier meer inzicht in.

Hoeveel zakelijke zonnepanelen heb ik nodig 300x171

 

In de kolom ‘Gelijke Situatie’ hebben zowel de groot- als kleinverbruiker een jaarlijks gebruik van 100.000 kWh. En beide leggen ze 600 panelen op hun dak, maar de kleinverbruiker mist de SDE++ subsidie zoals de rood en groen gemarkeerde cellen laten zien. Hierdoor is het rendement van de kleinverbruiker 3,4% lager dan dat van de grootverbruiker. De kolom ‘100% Neutraal’ schetst de situatie waarbij de kleinverbruiker genoeg panelen plaatst voor zijn eigen verbruik en niet meer dan dat, dit laat voor hem de optimale situatie zien want zijn rendement stijgt naar ruim 13%. Dit voorbeeld laat dus zien dat het voor kleinverbruikers gunstiger is om te investeren in een zonnestroominstallatie voor 100% eigen dekking.

Grootte van je dak

Aan het aantal zakelijke panelen dat je kunt installeren, zitten ook hele simpele fysieke restricties. Je kunt zoveel panelen laten plaatsen als dat er ruimte is: bedrijven met grote loodsen kunnen logischerwijs veel panelen laten plaatsen. Het bruikbaar dakoppervlak wordt ook kleiner door veiligheidsmarges langs de dakrand en vaak staat er ook andere apparatuur op bedrijfsdaken die het bruikbaar oppervlak verminderen. Een vuistregel om te berekenen hoeveel panelen er op je dak kunnen is het aantal vierkante meters delen door 2.

Toekomstbestendig kiezen

Met het oog op de transitie naar elektrisch rijden is het interessant om te anticiperen op laadpalen op de werkplek, die ook gevoed kunnen worden door zonne-energie. Afgaande op het Nederlands gemiddelde wordt er jaarlijks 5.000 km gereden aan woon-werkverkeer. Een elektrische auto verbruikt 0,20 kWh/km wat dus neerkomt op 1.000 kWh per auto op jaarbasis. Een verbruik van 1.000 kWh per jaar kan al worden voorzien door vier zonnepanelen, dit biedt ruimte om meerdere laadpalen aan werknemers te verschaffen om zo elektrisch rijden te stimuleren. Het voordeel van deze investering is dat zowel op landelijk als Europees niveau hier subsidie voor wordt uitgetrokken, waardoor het financieel aantrekkelijk is.

ebook subsidie zakelijke zonnepanelen

Download gratis e-book ‘Subsidie Zakelijke Zonnepanelen’

check Alles over de SDE++

check Hoe jouw businesscase écht rendabel wordt

check Verhelderende berekeningen en voorbeelden