SDE++ aanvragen voor zakelijke zonnepanelen: hoe en wat?

In ons eerdere artikel over de SDE-subsidie hebben we in hoofdlijnen uitgelegd hoe de SDE++ werkt. In dit artikel delen we onze ervaring over het aanvragen van de SDE++ subsidie voor zakelijke zonnepanelen. We hebben hier de afgelopen jaren namelijk honderden bedrijven mee geholpen. Na het lezen van dit artikel kun je in theorie zelf de SDE-subsidie aanvragen!

Zelf SDE-subsidie aanvragen: niet moeilijk, wel véél werk

Je kunt prima zelf SDE-subsidie aanvragen voor een geplande PV-installatie. Maar onderschat niet dat daar, zeker bij grotere installaties, wel behoorlijk wat voorbereiding, documentatie en een haalbaarheidsstudie bij komt kijken. Maar voordat je überhaupt kunt beginnen, moet je afstemmen met je regionale netbeheerder.

Verplicht afstemmen met regionale netbeheerder

Het moet namelijk wel mogelijk zijn om energie terug te leveren op het elektriciteitsnet. Het kan zijn dat de installatie die jij voor ogen hebt veel te veel vermogen levert voor het regionale elektriciteitsnet en teruglevering niet mogelijk is. Ook bekijkt de regionale netbeheerder of je huidige aansluiting dat aankan en wat een eventuele verzwaring van de aansluiting voor kosten met zich mee gaat brengen.  

Haalbaarheidsstudie bij het aanvragen van SDE++ voor grotere installaties

Als je SDE-subsidie aanvraagt voor zakelijke zonnepanelen met meer dan 0,5 MW vermogen, moet je een haalbaarheidsstudie uitvoeren. Hierin moeten onder andere de investeringen, de opbrengsten, de kosten, de projectrentabiliteit en het rendement op het eigen vermogen staan. Als er vreemd vermogen is, moet je ook de Debt Service Coverage Ratio bespreken.

Er moet ook een sluitende onderbouwing van het benodigde eigen vermogen zijn. Dit kan bijvoorbeeld door de RVO recente jaarcijfers met een accountantsverklaring toe te sturen.    

Meer informatie over wat aan te leveren rondom de haalbaarheid van een project vind je op op de website van de RVO, onder ‘Bijlagen bij uw SDE++ aanvraag’. Als je zelf SDE-subsidie wilt aanvragen, is het sowieso de moeite waard om alle informatie van de RVO door te akkeren.

Veel afgekeurde aanvragen

Het gaat bij de SDE++ subsidie om heel veel geld. Dat komt door de steeds groter wordende PV-installaties en het feit dat de subsidie voor 15 jaar toegekend wordt. Daarom wordt de RVO steeds strenger op de binnenkomende aanvragen. Het zal je dan ook niet verbazen dat meer dan de helft van de ingediende aanvragen afgekeurd wordt.

SDE-subsidie laten aanvragen werkt vaak beter

Om het risico op een afgekeurde aanvraag te verkleinen, kun je het door bedrijven laten doen die al vaker met dit bijltje gehakt hebben. Omdat ze al honderden bedrijven hebben geholpen met hun SDE-subsidieaanvraag, weten ze precies wat er in de aanvraag moet staan.

Aanvragen die wij bijvoorbeeld hebben ondersteund, zullen niet snel afgekeurd worden op procedurele of inhoudelijke fouten. Een garantie op subsidie is dat nog niet, maar je vergroot de kans wel aanzienlijk. Als wij jouw SDE++ aanvragen voor zakelijke zonnepanelen, moeten er een aantal zaken geregeld worden.

Machtigingsformulier

Ten eerste moeten wij gemachtigd worden om namens jou SDE-subsidie aan te vragen voor de te bouwen PV-installatie. Dit regel je met behulp van het SDE-machtigingsformulier.

Voorbeeld SDE machtigingsformulier 212x300

Figuur 1: een voorbeeld van een SDE++ machtigingsformulier

We helpen je bij het invullen van het machtigingsformulier, maar je moet hier alvast goed op letten:

  • Vul duidelijk in dat het om SDE++ gaat voor een zakelijke zonnestroominstallatie.
  • Duidelijk aanvinken: ‘het indienen van de subsidieaanvraag’ en ‘het uitvoeren van alle gerelateerde handelingen in verband met de aanvraag tot en met subsidieverlening’.
  • NAW-gegevens van de aanvragende persoon of van de aanvragende juridische entiteit.
  • KVK-nummer van het bedrijf dat juridische eigenaar is van het pand. Is de eigenaar een privépersoon, dan hoef je geen KVK-nummer in te vullen.
  • IBAN en BIC, dit is het rekeningnummer waar je de komende jaren het subsidiegeld op gestort wordt 😊.
  • Ben je vergunningplichtig, bijvoorbeeld omdat je gaat nieuwbouwen of omdat je op een veld of op een gevel wilt bouwen? Dan moet je de bouw- of omgevingsvergunning meesturen met de machtiging. Zonder deze vergunning wordt de aanvraag afgekeurd.

Verklaring gebouweigenaar

Met de verklaring van de gebouweigenaar geeft de eigenaar toestemming dat er een zakelijke zonnestroominstallatie op zijn pand gebouwd mag worden. Zijn er meerdere eigenaren? Dan moeten al deze personen of juridische entiteiten de verklaring invullen.

Voorbeeld verklaring bouweigenaar 277x300

Figuur 2: een voorbeeld verklaring gebouweigenaar

Je hoeft dit natuurlijk niet zelf te bedenken: we hebben standaardmodellen die op aanvraag toegestuurd worden als wij SDE++ subsidie voor een bedrijf aanvragen.

RVO neemt de tijd

De RVO geeft zichzelf 13 weken om de aanvraag te behandelen. Door de grote hoeveelheid aanvragen lukt ze dit de afgelopen jaren niet altijd even goed en krijg je vaak net voor het moment dat je denkt toegekend te krijgen een brief dat ze zichzelf nog 13 extra weken geven. Bij elkaar duurt het dus meestal tussen de 13 en 26 weken voordat je weet of je wel of geen SDE++ subsidie toegekend hebt gekregen.

Aanvraag gedaan, wat nu?

Nadat de aanvraag is ingediend, kan het dus 26 weken duren voordat je een beslissing krijgt. Maar als dan blijkt dat de subsidie is toegekend, is er genoeg reden voor een feestje! Dat gaat dan natuurlijk vooral over de honderdduizenden euro’s die voor jouw bedrijf gereserveerd zijn. De waarde en geldigheid van de beschikking kan vergeleken worden met die van een staatslening. Meer zekerheid kun je niet krijgen.

voorbeeld SDE beschikking 248x300

Figuur 3: een voorbeeld van een SDE++ beschikking

Wij zorgen er uiteraard voor dat de informatie op de beschikking helemaal klopt. We letten extra goed op het fase- en maximale subsidietarief en de maximum te subsidiëren energieproductie per jaar.

Op het juiste moment instappen

Er is ieder jaar 1 aanvraagronde. Per aanvraagronde zijn er 3 fases met verschillende basisbedragen waarop je kunt inschrijven. De 1e fase is voor de laagste basisbedragen, in de 2e de iets hogere basisbedragen en in de 3e de hoogste basisbedragen. De bedrijven die inschrijven op de laagste bedragen, krijgen het eerste toegekend. Waarom deze verschillende fases? Op deze manier krijgen de projecten die het minste subsidie nodig hebben als eerste subsidie toegekend.

Je bent wel vrij om in een latere fase op een hoger bedrag in te schrijven om een betere businesscase te krijgen, maar de kans op toekenning wordt wel kleiner. Dat komt omdat er maar een beperkte hoeveelheid geld beschikbaar is. Andersom is ook waar: je kunt er ook voor kiezen om in te schrijven op een minder hoog basisbedrag en te gaan voor meer zekerheid op een toekenning.

Het kan ook zo zijn dat in fase 1 of 2 van een ronde al voor zoveel SDE++ wordt aangevraagd dat de beschikbare zak met geld wordt verdeeld onder de projecten die op de lagere bedragen aangevraagd hebben. In dat geval gaat fase 3 niet eens meer open omdat de pot van die ronde ‘vergeven’ is. Op welk bedrag je inschrijft is een ingewikkelde keuze, waarbij veel factoren een rol spelen.

schermafbeelding 2021 12 02 om 19.43.32

Figuur 4: een overzicht van de basisbedragen ZON SDE++ 2021

Biedingsstrategie SDE++ subsidie zakelijke zonnepanelen

Voor de meeste subsidie schrijf je je natuurlijk in op het hoogste basisbedrag. Maar het kan zijn dat de pot dan al leeg is en je helemaal achter het net vist. Dat zou zonde zijn, omdat je businesscase er bij een lager bedrag misschien ook al prima uitziet. Daarom bepalen we per ronde een biedingsstrategie die het beste is voor jouw businesscase. Dat doen we op basis van gespecialiseerde bureaus en uitgebreide marktinformatie.

Goed om ook nog te weten

Tot slot zijn er nog een aantal zaken waar je bij het aanvragen van de SDE-subsidie van moet weten.

Verschillen in basisbedragen ‘Netlevering’ en ‘Niet-netlevering’

Sinds 2019 hanteert de RVO verschillende basis- en correctiebedragen voor netlevering en niet-netlevering. Wanneer je de zonnestroom die je opwekt zelf verbruikt, heb je het voordeel dat je geen stroom meer hoeft in te kopen. Aan de andere kant bespaar je jezelf ook de belasting die je anders bij het inkopen bij je energieleverancier over de stroomkosten zou moeten betalen. Om dit te compenseren hanteert de RVO vanaf 2019 een iets hoger basisbedrag voor netleveringen uit zonnestroominstallaties.  

Bankable year ingebouwd in de opzet van de SDE++

In de regels van de SDE++ is opgenomen dat wanneer je een deel van je subsidiabele productie in een bepaald jaar niet benut, je deze mee kunt nemen naar volgende jaren. Bij het optimaliseren van de businesscase nemen wij daarom de genoemde opwek op jaarbasis uit de beschikking als uitgangspunt en gaan vervolgens op 97% zitten. Omdat je binnen de SDE ‘gemiste opbrengsten’ mee kunt nemen naar een volgend jaar, zorg je dat je in 16 jaar je pot met geld helemaal benut maar iets minder panelen nodig. Dit maakt je businesscase weer iets sterker.

Hoe snel bouwen na toekenning?

  • Bij zonnestroominstallatie kleiner dan 1 MWp heb je 18 maanden de tijd om te realiseren.
  • Bij gebouwgebonden zonnestroominstallaties groter of gelijk aan 1 MWp heb je 3 jaar de tijd om te realiseren
  • Bij niet-gebouwgebonden zonnestroominstallaties van 1 MWp of meer heb je 4 jaar de tijd om tot realisatie over te gaan

Dit is belangrijk om in de gaten te houden, want als je deze termijn overschrijdt mag je 3 jaar lang niet deelnemen aan de SDE-subsidie aanvraagrondes.

Wij helpen je graag met de aanvraag van de SDE-subsidie. Nog te vroeg? Als je ons advies op maat aanvraagt, werken de complete businesscase vrijblijvend voor je uit! Dan kan je beslissen of zakelijke zonnepanelen interessant voor jou zijn.

Meer weten over de SDE++? Luister nu naar de podcast!

ebook subsidie zakelijke zonnepanelen

Download gratis e-book ‘Subsidie Zakelijke Zonnepanelen’

check Alles over de SDE++

check Hoe jouw businesscase écht rendabel wordt

check Verhelderende berekeningen en voorbeelden