Hoe duurzaam is de productie van zakelijke zonnepanelen?

Zonnepanelen zijn prachtige apparaten. Zonder moeite zetten ze zonlicht om in energie. Toch komen de panelen, in tegenstelling tot zonnestralen, niet zomaar uit de lucht vallen. Hier gaat een heel productieproces aan vooraf. Maar is dit productieproces zelf wel duurzaam? Panelen zijn het toonbeeld van duurzaamheid. Hoe jammer is het dan als het productieproces hiervan milieuvervuilend is? In deze blog beantwoorden we daarom de vraag: hoe duurzaam is het productieproces van zonnepanelen?

Het productieproces in kaart

Later bespreken we de duurzaamheid van het productieproces. Eerst brengen we het proces zelf in kaart. Dit proces bestaat uit vier stappen:

Stap 1: Silicium winnen

Silicium is het hoofdbestanddeel van zonnepanelen. Zonder silicium, geen zonnepanelen. Om te beginnen hebben we dus silicium nodig. Gelukkig komt silicium in de vorm van siliciumdioxide veel voor in de natuur. Met verschillende processen verkrijgen silicium uit siliciumdioxide.

Stap 2: Een wafer vormen

Zo, nu hebben we grote brokken silicium. Maar hoe maken we die bruikbaar? Door er dunne plaatjes van te snijden. Deze plaatjes zijn minder dan 1 millimeter dik. Zo’n siliciumplaatje noemen we een wafer.

Stap 3: Zonnecellen uit wafers maken

De wafers gebruiken we vervolgens om zonnecellen te maken. Dit zijn de ‘bouwstenen’ van de zonnepanelen. Hiervoor worden ze in verschillende chemische baden ondergedompeld. Zo ontstaan er cellen met een positieve en negatieve lading. Hiervoor worden de stoffen fosfor en borium gebruikt.

Stap 4: Een zonnepaneel samenstellen

Uiteindelijk voegen we de afzonderlijke zonnecellen samen. Hier komen glasplaten, lijm, snoeren en frames bij kijken. Als alle onderdelen zijn samengevoegd, ontstaat er een vertrouwde vorm. Tadaa, daar is een zonnepaneel!

Tijdens de laatste twee stappen wordt het product voortdurend getest. De fabrikant wil niet dat er iets mis is met de panelen. Het fabriceren van zonnepanelen gaat om de kleinste details. Minieme verschillen zorgen voor grote rendementsverschillen. Om dat te voorkomen, vinden voortdurend testen plaats.

Grondstoffen: de crux voor een duurzaam proces

Bepaalde stappen in het productieproces zijn onontkoombaar. Het vormen van de wafers, zonnecellen maken en zonnepanelen samenstellen. Allemaal noodzakelijke stappen. Als de energie die voor deze productie gebruikt wordt duurzaam is opgewekt, is dit geen probleem.

De grondstoffen, daarentegen, zijn een ander verhaal. Deze grondstoffen – silicium, fosfor en borium – moeten gewonnen worden. Ook al komen ze veel in de natuur voor, is de winning hiervan niet bepaald milieuvriendelijk. Zo zit siliciumdioxide voornamelijk in gesteenten. Die moeten eerst gedolven worden. Daarna wordt een chemisch proces gebruikt om de gesteenten om te zetten tot zuiver silicium. Daar zijn hoge temperaturen en veel energie voor nodig. Voor fosfor en borium geldt hetzelfde verhaal. De duurzaamheid van het productieproces is dus vooral afhankelijk van de grondstoffen.

Een nieuwe generatie

De eerste generatie zonnepanelen werden gemaakt met zware chemicaliën en onduurzame grondstoffen. Met een levensduur van gemiddeld 25 jaar werden ze toch duurzaam genoemd. Maar, op het gebied van duurzaamheid valt nog veel te winnen. Met de huidige generatie zonnepanelen is het gelukkig een stuk beter gesteld. Gerecycled materiaal en het Cradle to Cradle (C2C) principe staan hier aan de basis. Zo is de milieubelasting van het productieproces een stuk minder. We kunnen met recht spreken van panelen die van A tot Z duurzaam zijn.

Toch gebruiken niet alle fabrikanten deze nieuwe productiemethoden. Vooral in niet-westerse landen laat de duurzaamheid nogal te wensen over. Gelukkig stelt de Silicion Valley Toxics Coalition (SVTC) jaarlijks een scorebord op. Hierop krijgen zonnepanelen een duurzaamheidsscore van 0 tot 100. Hoe hoger de score, hoe duurzamer de zonnepanelen. Een voorbeeld voor jaargang 2018/2019 vind je hier.

Zorgeloos van groene energie genieten? Bij Zonnestroom Nederland gebruiken we alleen de beste panelen die zo duurzaam mogelijk vervaardigd zijn. Benieuwd naar wat dit voor jou betekent? Vraag vrijblijvend een adviesrapport op maat aan.

ebook subsidie zakelijke zonnepanelen

Download gratis e-book ‘Subsidie Zakelijke Zonnepanelen’

check Alles over de SDE++
check Hoe jouw businesscase écht rendabel wordt
check Verhelderende berekeningen en voorbeelden