Dalende SDE++ subsidie basisbedragen? Wacht niet te lang met aanvragen!

Omdat de SDE++ subsidie daalt, roepen verkopers, subsidiebureaus en aannemers het overal: Wacht niet te lang met het aanvragen van de SDE subsidie! Sneller SDE aanvragen is meer geld! Meestal worden de dalende SDE++ basisbedragen gebruikt om een gevoel van urgentie te creëren. Maar is dat wel terecht?

Hoe werkt de SDE++ ook alweer?

Voordat we daar antwoord op geven, kijken we even kort naar de werking van de SDE++. Het opwekken van grijze stroom is goedkoper dan het opwekken van groene stroom. Met de SDE++ subsidie heft de overheid dat verschil op, om op die manier het opwekken van groene stroom financieel gezien interessanter te maken. Dankzij de SDE++ wordt het aanschaffen van zakelijke zonnepanelen ineens een stuk haalbaarder. Dat verklaart de snelle toename van het aantal zonnestroominstallaties in Nederland, de afgelopen jaren.

Je krijgt 15 jaar lang een bedrag per opgewekte kWh groene stroom. Dit bedrag bestaat uit het basisbedrag minus het correctiebedrag.

Basis- en correctiebedrag uitgelegd

De ronde waarin je SDE++ aanvraagt is bepalend voor het basisbedrag dat je voor 15 jaar toegewezen krijgt. De basisbedragen worden elk jaar opnieuw vastgesteld. Het wordt berekend en geïndexeerd aan de hand van de actuele kostprijzen van hernieuwbare energietechnologieën. Oftewel: hoe goedkoper zonnepanelen en andere technieken worden, hoe lager het basisbedrag. We zagen dus ook dat het basisbedrag van de SDE++ subsidie elk jaar met zo’n 10% daalt. In 2023 zie je voor het eerst een stijging, vanwege de hogere materiaalkosten.  

 • Maximum basisbedragen 2017 € 0,125
 • Maximum basisbedragen 2018 € 0,112
 • Maximum basisbedragen 2019 € 0,101
 • Maximum basisbedragen 2020 € 0,085
 • Maximum basisbedragen 2021 € 0,072
 • Maximum basisbedragen 2022 € 0,071
 • Maximum basisbedragen 2023 € 0,080

Bij het correctiebedrag wordt er gekeken naar het verschil in kostprijs tussen het opwekken van grijze en groene stroom. Ook de hoogte hiervan is afhankelijk van de marktontwikkelingen. Als duurzame technieken zoals zakelijke zonnestroominstallaties goedkoper worden, dan is de kostprijs van het opwekken van groene stroom ook minder hoog. De correctiebedragen worden jaarlijks vastgesteld en fluctueren gedurende de looptijd van de subsidie. 

Onder de streep ontvang je steeds minder subsidie: zakelijke zonnepanelen worden goedkoper en het verschil tussen het opwekken van grijze en groene stroom wordt kleiner. Voor het rendement en de terugverdientijd op je panelen maakt dat niks uit, want het bedrag dat je moet investeren wordt ook lager.

Dalende basisbedragen zijn geen reden om snel aan te vragen…

De SDE++ zit best goed in elkaar. Omdat hij gekoppeld is aan de relevante ontwikkelingen op de markt, blijft de verhouding tussen gesubsidieerd bedrag en je eigen investering min of meer gelijk. Het is dus totale onzin om nu in blinde paniek met een aannemer of adviesbureau in zee te gaan, puur omdat de basisbedragen wijzigen. Dat is pure bangmakerij.

Daar komt nog bij dat veel aanvragers een enorme commissie vragen of een getekende verklaring eisen waarin je belooft dat je de zakelijke zonnestroom-installatie door hen of één van hun partners laat bouwen. Trap er niet in! Je zult namelijk nooit een scherpe offerte krijgen, omdat ze weten dat je toch aan ze vastzit.

Daarnaast zijn in getekende verklaringen vaak hoge boetes opgenomen als je toch besluit niet met ze in zee te gaan. En ze doen ontzettend moeilijk bij het overzetten van de subsidieaanvraag op naam van een ander bedrijf.

Daarom moeten alle alarmbellen bij je gaan rinkelen als een partij zegt dat je snel moet aanvragen omdat de basisbedragen dalen. Puur populisme, als je het ons vraagt.

…maar dit is een reden om dat wél te doen!

Bij toekenning van de SDE-subsidie wordt het basisbedrag vastgezet voor het jaar waarin je aanvraagt. Maar je hebt, afhankelijk van de grootte van je zonnestroominstallatie, 1,5 of 3 jaar de tijd om je installatie op te bouwen. En dat maakt zo snel mogelijk aanvragen wél weer heel interessant! En hoewel je in 2023 geen subsidie krijgt, vanwege de hoge energieprijzen, blijft het slim om de SDE++ aan te vragen. Met de SDE++ op zak ben je namelijk voor de komende 15 jaar zeker van een aantrekkelijke businesscase. 

Stel, je hebt in 2019 SDE toegekend gekregen en je bouwt in 2021. Omdat de technieken steeds goedkoper worden en het bouwen ook, is de offerte in 2021 in de praktijk vaak goedkoper dan dezelfde offerte uit 2019. Maar je krijgt de SDE op basis van de techniekprijzen uit 2019, terwijl die zijn gedaald.

Dus als je een jaar later SDE-subsidie aanvraagt, heb je een lager netto subsidiebedrag. Als je zeker weet dat je zonnepanelen wilt, dan is vroeg aanvragen dus het devies. De zonne-installatie realiseren kan in de 1,5 of 3 jaar erna nog wel. Eerst die subsidie maar eens veiligstellen!

Aandachtspunten bij aanvragen SDE++

Je kunt de SDE prima zelf aanvragen, of het laten doen door een gespecialiseerde partij. Natuurlijk heeft niet iedereen slechte bedoelingen. Maar om je op weg te helpen, geven we je een aantal aandachtspunten mee. Vragen die je eigenlijk wel MOET stellen als je de SDE-aanvraag aan iemand anders overlaat.

 • Kost het geld als ik jullie machtig om de SDE aan te vragen?
 • Zijn er andere verplichtingen als jullie mijn SDE-aanvraag doen?
 • Krijg ik een boete als ik, nadat jullie de SDE hebben aangevraagd, met een andere partij in zee ga?
 • Kan ik op jullie medewerking rekenen als ik, nadat jullie de SDE voor me hebben aangevraagd, met een andere partij verder wil?

Bij Zonnestroom Nederland regelen we ook de SDE-subsidie voor onze klanten. Zonder kosten, zonder verplichtingen, zonder boetes en met onze volledige medewerking als je met een ander bedrijf verder wilt gaan. Dat vinden wij heel normaal en logisch. Neem gerust eens contact met ons op of vraag vrijblijvend hier jouw adviesrapport-op-maat aan! 

Meer weten over de SDE++? Luister nu naar de podcast!

ebook subsidie zakelijke zonnepanelen

Download gratis e-book ‘Subsidie Zakelijke Zonnepanelen’

check Alles over de SDE++

check Hoe jouw businesscase écht rendabel wordt

check Verhelderende berekeningen en voorbeelden